استفاده از تجارب چندین ساله جهت:

جلوگیری از سوخت و سوز الکتروموتورها

استفاده از تجارب چندین ساله جهت:

پیشگیری از خفگی دستگاه ها با استفاده از سیستم اینترلاک

استفاده از تجارب چندین ساله جهت:

استفاده از تابلو نمایش و آلارم جهت بازدهی بیشتر اوپراتورها

درباره ما

فعالیت این موسسه از سال 1367 با همکاری در راه اندازی کارخانه آرد زاهدی گرگان (با ماشین آلات شرکت بولر) شروع و با انجام پروژه بعدی (طراحی و ساخت تابلوهای برق شرکت آرد مشتری گنبد با ماشین آلات شرکت بولر) ادامه یافته است.

ادامه مطلب...

JoomShaper